Hildegardiskerk

Hildegardiskerk

Hildegardiskerk

Zondag 5 februari  jl. stond de kerkdienst in de Hildegardiskerk in Rotterdam Noord deels in het teken van de restauratie en de herinrichting van de Heilige Familiekerk.

Zo werd er officieel afscheid genomen van de koster, de heer Huub Lemmens, die zeven jaar koster is geweest in de Heilige Familiekerk en daarna ruim acht jaar in de Hildegardiskerk. Toen de Familiekerk leeg stond heeft hij het gebouw en de pastorie nog regelmatig gecontroleerd. Het poetsen van de  brievenbus van de pastorie is hij blijven doen, tot de dag van de overdracht van de kerk aan Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk. Op de heer Lemmens kon altijd een beroep gedaan worden en ook bij zijn afscheid beloofde hij dat – indien nodig – hij altijd bereid is om te helpen.

Na afloop van de kerkdienst kreeg Nicoline Cornelissen, project manager van het “Familiehuis” en secretaris van Stichting Kruimeltje, de gelegenheid “het mooiste project van Rotterdam en wijde omgeving” te presenteren:  de realisatie van het innovatief multidisciplinair gezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind. De 5 zorgpijlers van het "Familiehuis" werden toegelicht: het verpleegkundig kinderdagverblijf, het kinderdagcentrum (beide nu gevestigd in het centrum van Rotterdam), de kinderzorgkliniek, het kinderzorghuis en het begeleid wonen voor 11 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ook de sociaal maatschappelijke functie van de kerk wordt hierbij niet vergeten. De heer Lemmens vertelde dat de buurt bijzonder blij is met de nieuwe functie van de Familiekerk. Er werd gevreesd voor sloop van de kerk en daarna nieuwbouw van een flatgebouw. De buurt wil dan ook graag meehelpen aan de realisatie van het "Familiehuis".

Hildegardiskerk

Zondag 5 februari  jl. stond de kerkdienst in de Hildegardiskerk in Rotterdam Noord deels in het teken van de restauratie en de herinrichting van de Heilige Familiekerk.

Zo werd er officieel afscheid genomen van de koster, de heer Huub Lemmens, die zeven jaar koster is geweest in de Heilige Familiekerk en daarna ruim acht jaar in de Hildegardiskerk. Toen de Familiekerk leeg stond heeft hij het gebouw en de pastorie nog regelmatig gecontroleerd. Het poetsen van de  brievenbus van de pastorie is hij blijven doen, tot de dag van de overdracht van de kerk aan Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk. Op de heer Lemmens kon altijd een beroep gedaan worden en ook bij zijn afscheid beloofde hij dat – indien nodig – hij altijd bereid is om te helpen.

Na afloop van de kerkdienst kreeg Nicoline Cornelissen, project manager van het “Familiehuis” en secretaris van Stichting Kruimeltje, de gelegenheid “het mooiste project van Rotterdam en wijde omgeving” te presenteren:  de realisatie van het innovatief multidisciplinair gezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind. De 5 zorgpijlers van het “Familiehuis” werden toegelicht: het verpleegkundig kinderdagverblijf, het kinderdagcentrum (beide nu gevestigd in het centrum van Rotterdam), de kinderzorgkliniek, het kinderzorghuis en het begeleid wonen voor 11 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ook de sociaal maatschappelijke functie van de kerk wordt hierbij niet vergeten. De heer Lemmens vertelde dat de buurt bijzonder blij is met de nieuwe functie van de Familiekerk. Er werd gevreesd voor sloop van de kerk en daarna nieuwbouw van een flatgebouw. De buurt wil dan ook graag meehelpen aan de realisatie van het “Familiehuis”.