Bouwvergunning onherroepelijk verleend!

Bouwvergunning onherroepelijk verleend!

Goed nieuws! De bouwvergunning voor de transformatie van de pastorie en de Familiekerk is onherroepelijk verleend.

De afgelopen week is DSPPM, de aannemer die de transformatie van de pastorie zal uitvoeren, gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de pastorie. Dit betekent dat er struiken en bomen uit de tuin verwijderd zijn, zodat de stijgers opgebouwd kunnen worden. Nadat alle werkzaamheden aan de pastorie en de Familiekerk gereed zijn, zal er rondom een nieuwe tuin worden aangelegd.

Tijdens het ecologisch onderzoek, in het kader van de Wet natuurbescherming, zijn er twee verblijfplaatsen van de huismus aangetroffen in het pastorie onder de dakpannen. Voordat de werkzaamheden aan het dak van de pastorie gestart mogen worden, moet voor de mussen vervangende huisvesting verzorgd worden. Daarom zijn er verschillende kastjes aan de gevel van de Familiekerk opgehangen, te zien op de onderstaande foto.

Voor zover de update van de lopende zaken.

We blijven jullie op de hoogte houden!