Home

De Familiekerk

De Heilige Familiekerk, tezamen met de pastorie, is in 2016 aangekocht ten behoeve van de Stichting voor Behoud van de Familiekerk. Het is zonder twijfel één van de meest markante historische gebouwen in de wijde omgeving. De kerk is ontworpen door architect Jos Cuypers (zoon van Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam) en zijn zoon Pierre Cuypers. In het bijzonder vanwege het vakmanschap dat bijvoorbeeld zijn uiting vindt in prachtig gedetailleerd metselwerk en in de houten kap heeft de Familiekerk de status van gemeentelijk monument verworven.

Sinds de oplevering in 1927 tot 2008 heeft de kerk voor veel buurtbewoners een rol van betekenis gehad: als plek om de eigen spiritualiteit te beleven, waar ze getrouwd zijn of kinderen hebben laten dopen, om andere buurtbewoners te ontmoeten in het buurthuis dat in 1982 in een deel van de kerk werd gehuisvest, of als plek waar je andere jongeren uit de wijk kon ontmoeten in het jeugdcentrum Liskids (vanaf 2008 tot aan 2016).
De Stichting heeft de Familiekerk aangekocht met een tweeledig doel: enerzijds om het bijzondere gemeentelijk bouwwerk voor de komende generaties te behouden en anderzijds om het een nieuwe sociaalmaatschappelijke rol van betekenis te geven.
Om dit alles te realiseren is een masterplan opgesteld om de kerk grondig te restaureren en om vorm te geven aan de tot doel gestelde sociaalmaatschappelijke functie.

Wie zijn wij


De Heilige Familiekerk is in 2016 aangekocht ten behoeve van Stichting voor het Behoud van de Heilige Familiekerk. De kerk is zonder twijfel een van de meest markante historische gebouwen binnen de wijde omgeving.

Historie


Op zondag 8 augustus 1915 het startschot gegeven voor de nieuwe Heilige Familieparochie in Rotterdam. Vanaf 1913 waren betrokken burgers al druk bezig met de voorbereidingen van de oprichting hiervan.