Uitnodiging Informatiebijeenkomst 27 juni

Uitnodiging Informatiebijeenkomst 27 juni

Samen Sterk voor Kindgerichte Zorg in Rotterdam Noord
Uitnodiging tweede Informatiebijeenkomst dinsdag 27 juni a.s. 19.30 - 21.00 uur

Familiekerk wordt Gezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind

Met de herontwikkeling en restauratie van de Heilige Familiekerk is begin november 2016 een start gemaakt. De sociaal maatschappelijke wijkfunctie van het prachtige pand zal worden hersteld. Ook de buiteninrichting vraagt om herontwikkeling. De sloopwerkzaamheden in de kerk zijn afgerond en naar verwachting wordt na de zomer begonnen met de inbouw. De hele verbouwing zal een jaar gaan duren. Ook de Pastoriewoning zal volledig gerestaureerd en opnieuw ingericht worden.

Graag willen we u betrekken bij dit hele proces om zo samen met alle omwonenden en betrokken mede Rotterdammers een goede intensieve en langdurige relatie op te bouwen. We hopen daarom ook van harte dat u dinsdag 27 juni a.s. bij de 2e informatiebijeenkomst aanwezig kunt zijn.

In de Familiekerk worden gehuisvest:
- Een Kindergezondheidscentrum voor het chronisch zieke kind (0-18 jaar) en de familie.
- Het Verpleegkundig Kinderdagverblijf van Medisch Kindzorg Instelling CityKids voor o.a. kinderen (0-5 jaar) met een intensieve verpleegkundige zorgvraag.
- Het Kinderdagcentrum van Medisch Kindzorg Instelling CityKids voor o.a. kinderen (0-12 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, stoornis in het autistisch spectrum en bijkomende problematiek.
- Een Kinderzorghuis / logeerhuis voor kinderen (0-15 jaar) met een intensieve verpleegkundige en/of palliatieve zorgvraag, na intensieve ziekenhuisopname en respijtzorg, maar ook als vertrouwd logeeradres!
- In de Pastoriewoning worden 11 appartementen gerealiseerd waar jongvolwassenen (16-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking beschermd kunnen wonen.

Het Kindergezondheidscentrum is toegankelijk voor alle kinderen en hun familie uit de stad Rotterdam en de stadsregio!

Programma
19.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
19.45 uur Presentatie Zorgbestemmingen in de Familiekerk door mevrouw N. Cornelissen
20.05 uur Presentatie bouw en restauratie proces door de heer B. Dura
20.30 uur In gesprek met aanwezigen
21.00 uur Afsluiting en drankje

Locatie
Imeldaschool (om de hoek van de Familiekerk)
Veurstraat 3-7, 3037 BN Rotterdam

U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond door een mail te sturen vóór 23 juni a.s. naar: n.cornelissen@mkdvcitykids.nl.
Ook zonder aanmelding wordt uw aanwezigheid bijzonder op prijs gesteld