Bewonersavond Heilige Familiekerk 17 november

Bewonersavond Heilige Familiekerk 17 november

Verslag Bewonersavond Heilige Familiekerk 17-11-2016

Weken tevoren zijn we op pad gegaan om de wijk rond de Familiekerk huis aan huis te voorzien van een originele uitnodiging, waarbij we iedereen hebben uitgenodigd de bewonersavond bij te wonen.

Voor zo’n eerste informatieavond waren we blij verrast ongeveer 55 buren en belangstellenden te ontmoeten. Het doel was om informatie te geven en vragen te beantwoorden over de start van de (ver)bouw, restauratie en herbestemming van de H. Familiekerk.

De PowerPoint presentatie over de aanpak en herinrichting werd positief ontvangen. Wat is het bijzonder te zien hoeveel mensen dierbare herinneringen hebben aan dit monumentale pand en de plek, een mooi stukje van Rotterdam. Bijzondere verhalen van vroeger werden gedeeld en men gaf aan blij te zijn dat de kerk een  mooie nieuwe herbestemming krijgt. Er komt meer leven in de buurt en veel kinderstemmen zullen de buurt zeker opvrolijken! Ook hopen we veel aan de wijk terug te kunnen geven door het organiseren van  filmavonden, culturele avonden en het opzetten van een vrijwilligersgroep, waarbij de hele buurt welkom is zich aan te sluiten.

Op die avond zijn een aantal vragen gesteld die we graag via dit nieuwskanaal met u willen delen.

 

  1. V: Welke parkeerdruk kan verwacht worden in de definitieve situatie ?

A: Voor zover nu bekend zal de parkeerdruk beperkt toenemen omdat ’s morgens tussen 8.30-9.00 en in  de middag tussen 15.45 en 16.30 de kinderen met collectief vervoer (5-7 busjes) zullen worden gebracht en opgehaald. Alle medewerkers  komen voor het overgrote deel met het openbaar vervoer. Of zich daarnaast nog vraag naar parkeerplaatsen zal voordoen weten we nog niet. We verwachten dat dat niet of nauwelijks het geval zal zijn. We zullen het in overleg met de gemeente wel laten uitzoeken. Ook zullen we onderzoeken of de parkeergarages in de omgeving van de Familiekerk mogelijkheden bieden voor een eventuele vraag naar extra parkeerplaatsen. Zodra we hier meer inzicht in hebben zullen we de omwonenden weer uitnodigen voor informatie en overleg.

  1. V: Krijgen de artsen een vaste parkeerplaats?

A: We weten nog niet of de artsen een gereserveerde parkeerplaats nodig hebben. Mocht dat het geval zijn, dan zal ook daarvoor in eerste instantie worden gezocht naar de mogelijkheden van de parkeergarages in de buurt.

  1. V: Wat worden de openingstijden in het nieuwe kindergezondheidscentrum?

A: De grootste groep kinderen zullen maandag tot vrijdag tussen 8.30-9.00 uur door ( rol)stoelbussen gebracht worden en tussen 15.45-16.30 weer opgehaald worden en naar huis gebracht worden. In de kinderzorgkliniek zullen kinderen en hun ouders door de week tussen 8.30 uur en 17.00 uur de verschillende spreekuren bezoeken. In het verpleegkundig kinderzorghuis zullen maximaal 6 (ernstig) zieke kinderen en hun ouders kunnen logeren en 24 uurs (intensieve) verpleegkundige zorg krijgen.  

  1. V: Hoe wordt de daglicht toetreding geregeld?

A: Aan de monumenten commissie zal toestemming worden gevraagd om op de bovenste verdieping van de kerk  in het dak daglicht toetreding mogelijk te maken om zo ook op de bovenste verdieping mooie vrolijke lichte kamers te kunnen maken. Uiteraard zal dit gebeuren geheel in (bouw)stijl met de ramen op de eerste verdieping, zodat de uitstraling en stijl behouden blijft.

  1. V: Blijven de ornamenten in het metselwerk behouden?

A: de metselwerk ornamenten (o.a. natuurstenen wijwaterbakjes bij de ingang)  blijven uiteraard behouden

  1. V: Blijven de muurschilderingen behouden?

A: Uiteraard blijven de muurschilderingen in het koor van de kerk behouden, hier zal straks een gezellige koffie corner en leestafel worden ingericht.

  1. V: Zit de klok er nog in?

A:  In de toren is nog steeds de bronzen klok aanwezig. Ook het mechanisme om hem te luiden. Dit is echter uitgeschakeld.

  1. V: Hoe komt de buitenruimte (tuin van de kerk) eruit te zien? Wat gebeurd er met de speelkooi in het nieuwe plan?

A: Er zal een speciale commissie worden ingericht; met leden van CityKids, kinderen en ouders, gemeente, onze buren van de Imeldaschool  en de bewonerscommissie. Mocht u hierbij betrokken willen worden geeft u dit dan aan  op het contactformulier elders op de site. Wel kan al gezegd worden dat we in overleg met de gemeente zijn en gezamenlijk op zoek naar een nieuwe plek voor de speelkooi.

  1. Een vraag aan u is: Welke naam kunnen we de Familiekerk in de toekomst geven? We zijn zeer benieuwd naar uw reacties! Deze kunt u mailen naar Nicoline Cornelissen ( cornelissen@mkdvcitykids.nl)