Artikel uit de Telegraaf

Artikel uit de Telegraaf

Op 7 september is een artikel in de Telegraaf geplaatst over de verbouwing van de Familiekerk tot kindzorgcentrum.

De zorginstelling CityKids gaat in de sinds 2008 leegstaande kerk zieke kinderen en kinderen met ontwikkelingsstoornissen of verstandelijke beperkingen opvangen en behandelen en richt er ook een multidisciplinair gezondheidscentrum in voor chronisch zieke kinderen en hun familie. Zie onderstaande link