Het programma van City Kids

Het programma van City Kids

Het programma van City Kids wordt vertaald in een vlekkenplan; waar komt welke functie in de kerk? Vervolgens wordt het vlekkenplan vertaald in een voorlopig ontwerp, weergegeven in een 3D model. Op deze manier is er meteen een beleving van de ruimte. De ruimte is in de beleving door al haar bogen en gewelven lastig. Het streven is om op basis van definitief ontwerp de omgevingsvergunning aan te vragen, de verwachting is dat de omgevingsvergunning eind november ingediend kan worden, met een standaard procedure tijd van 8 + 6 weken is de verwachting om de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden begin maart 2017 te kunnen aanvangen.